Anmälan till valphänvisning

Obligatoriska fält är markerade med *

Uppgifter om kullen


Uppgifter om föräldradjur

Bilder på föräldradjuren

Uppgifter om uppfödaren

Övrigt

* Jag har läst och accepterat Svenska Boxerklubbens regler för anmälan till valphänvisning.Genom att trycka på 'Skicka' godkänner du att Boxerklubben behandlar och lagrar dessa uppgifter elektroniskt
samt bekräftar att du har läst och accepterat Boxerklubbens sekretess- och integritetspolicy.

 

Svenska Boxerklubben hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen.

Immateriell egendom

Innehållet på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Svenska Boxerklubben. Du har rätt att länka till innehåll på vår webbplats. Vill du däremot använda bilder, texter eller dylikt på annat sätt måste du ange källan. Svenska Boxerklubben förbehåller sig den immateriella rätten till de bilder, texter, dokument etc. som du skickar in. Du ansvarar själv för att dessa bilder, texter, dokument etc. inte kränker tredje parts immateriella rättigheter.

Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är främst avsedd för Svenska Boxerklubbens medlemmar. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men påtar oss inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet.

Personuppgifter

Svenska Boxerklubben registrerar inga personuppgifter om dig med mindre att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till oss kommer vi att lagra denna information om dig. Vi säljer inte, eller på annat sätt vidarebefordrar, personuppgifter till tredje part. Undantaget från detta är inom SBK/SKK-sfären där vi använder personuppgifterna för att t ex registrera eller uppdatera medlemsskap.

Ej personligt identifierbara uppgifter

I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Vi samlar in statistik för att kunna analysera besöksfrekvens, populära sidor, felaktiga anrop mm. Exempel på denna typ av uppgifter är: Vilken typ av webbläsare du använder; den typ av datorsystem du använder; tidpunkt besöket gjordes; vilka sidor du hämtat samt domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats.

Cookies

Denna webbplats använder cookies, se mer under 'Information angående cookies'.

Uppfödaren

 • Är medlem i Svenska Boxerklubben, gäller samtliga som står som uppfödare för kullen.
 • Bedriver sin uppfödning efter Svenska Kennelklubbens och Svenska Boxerklubbens krav och rekommendationer och följer SKK's regler, riktlinjer och policyer externalLink.
 • Finns med på Svenska Boxerklubbens uppfödarregister.
 • Följer Svenska Boxerklubbens rekommendationer för att begränsa spridning av Progressiv axonopati (PA) och Renal dysplasi (RD).

Uppfödarens hemsida / blogg

 • Får ej innehålla kränkande eller ofördelaktig text mot person eller hundorganisation etc.
 • Innehållet ska i huvudsak handla om boxer och information gällande boxerrasen.

 

Föräldradjuren

Hälsa

Båda

 • Höftledsröntgade med resultat A eller B.
 • Knäledsröntgade med resultat UA (utan anmärkning).
 • Ingen av föräldrarnas tidigare avkomma är högre belastad än rasgenomsnittet avseende HD.

Hanen

 • Hanen som används är utvärderad om denne haft 5  kullar.
 • Hanen får inte vara använd på fler kullar än vad som anges i RAS för Svenska Boxerklubben.
 • Om utländsk hane används och resultaten inte finns i kennelklubbens hunddata eller inte haft valphänvisning via Svenska Boxerklubbens tidigare ska kopior sändas till Ulrika Edgren.

Mentalitet

 • Genomfört mentalbeskrivning med skott i ruta 1,2 eller 3
 • Alternativt korningens mentaldel med godkänt resultat 
 • Alternativt för utländska hundar ZTP, BH, Funktionsanalys, IPO1

Exteriör

 • Som lägst erhållit Very good vid kvalitetsbedömning i Juniorklass på officiell utställning
 • Alternativt Very good vid kvalitetsbedömning i Unghundsklass på officiell utställning
 • Alternativt Good vid kvalitetsbedömning efter 24 månaders ålder på officiell utställning
 • Alternativt godkänt resultat vid exteriörbeskrivning för officiell korning (Good)


För utländsk hund ska kopia på röntgen, mentalmerit samt exteriör sändas till Boxerklubbens valphänvisning innan hänvisning kan ske.

Ev. frågor om valphänvisning besvaras av Ulrika Edgren.

Om du klickar på länken till vänster om ikonen så sparas de angivna personuppgiftena som en s.k. cookie lokalt på din dator.

Det medför att formuläret kommer ihåg personuppgifterna tills nästa gång du ska anmäla en valphänvisning.

Informationen sparas endast på denna dator men kan visas även på andra datorer om du använder ett synkronieringsprogam, t ex Google Browser Sync.

Valphänvisningen kommer publiceras så snart som möjligt, oftast inom några dagar.

Hänvisningen kommer vara publicerad t o m två veckor efter planerad födelse om kulltypen är "Planerad" och två veckor efter förväntad leverans om kulltypen är "Född".

Du kan själv ändra dessa datum vid senare tillfälle, t ex avpublicera en hänvisning eller förlänga publiceringen.

Skicka gärna med bilder på föräldradjuren. Bilder ska vara i jpeg-format och bör vara av bra kvalitet.

Bäst blir det om bildens höjd/bredd-förhållande är ca 2:3 samt och bägge bilder har samma format. Den bör vara minst 600 px i bredd och följdaktligen minst ca 400px hög.

Största tillåtna storlek på filen är 512 kB.

Den valda filen är för stor,
max tillåten storlek är 512 kB.

Copyright 2015, Svenska Boxerklubben